ورود
ثبت‌نام
صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
ورود به بازار
ثبت‌ نام
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس۱۴۰۱/۷/۷ ۱۹:۲۳:۱۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارز دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۶,۷۳۰,۶۵۰,۴۵۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۸,۳۳۱,۰۰۸,۸۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل                $ ۲۲,۷۸۲,۴۷۳,۵۲۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا           $ ۱۱,۴۸۲,۷۲۴,۶۴۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا               $ ۲,۰۲۸,۹۲۰,۶۲۷

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین                  $ ۱۸,۲۶۴,۹۵۹,۸۰۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                     $ ۶,۸۶۸,۶۹۶,۳۸۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۱۹۵,۳۲۹,۲۲۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                       $ ۳۶۱,۹۴۲,۹۶۵

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                        $ ۱,۰۸۱,۵۸۷,۸۶۵

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                  $ ۰.۱۳۳۱۵۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                   $ ۰.۳۰۸۷۶۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                      $ ۰.۹۱۶۶۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۱۱۱۹

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو           $ ۰.۲۶۶۱۷۱

بازار معاملاتی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارزهای دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۶,۷۳۰,۶۵۰,۴۵۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۸,۳۳۱,۰۰۸,۸۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل              $ ۲۲,۷۸۲,۴۷۳,۵۲۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا          $ ۱۱,۴۸۲,۷۲۴,۶۴۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا              $ ۲,۰۲۸,۹۲۰,۶۲۷

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین              $ ۱۸,۲۶۴,۹۵۹,۸۰۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                  $ ۶,۸۶۸,۶۹۶,۳۸۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۱۹۵,۳۲۹,۲۲۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                   $ ۳۶۱,۹۴۲,۹۶۵

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                  $ ۱,۰۸۱,۵۸۷,۸۶۵

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                 $ ۰.۱۳۳۱۵۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                  $ ۰.۳۰۸۷۶۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                    $ ۰.۹۱۶۶۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۱۱۱۹

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو         $ ۰.۲۶۶۱۷۱

بازار معاملاتی

قبلی ۱۰
بعدی ۱۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارحجم ۲۴ ساعتتغییرات ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۴۲,۸۸۳,۳۹۳$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱.۰۴%
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۳,۳۸۵,۰۷۳$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۲.۴۳%
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۶۰۰$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۶۰۰$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۰.۰۱%
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۴۶۹,۸۷۲$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۰.۰۲%
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۳۴۰$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴.۶۱%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۶۲۰$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۰.۰۸%
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۱۹۴$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۲.۱۹%
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۸۵,۹۴۸$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۱.۹۴%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۲,۰۰۹$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۲.۵۲%
نمایش همه بازار

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

دانشنامه ارزهای دیجیتال

مطالب بیشتر

چرا علی بابا اکس؟

امنیت بالا علی بابا اکس

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر  از برنامه نویسان با سابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می سازد.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
پشتیبانی ویژه علی بابا اکس

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب،  به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
به روز ترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت های کوین مارکت کپ،، تریدینگ ویو، به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله های جامع و اخبار روز دنیای رمزارزها دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس