ورود
ثبت‌نام
صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
ورود به بازار
ثبت‌ نام
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس۱۴۰۱/۷/۷ ۱۹:۲۳:۱۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارز دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۰,۵۱۶,۱۰۳,۷۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۷,۰۹۴,۰۷۶,۶۹۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل                $ ۲۱,۳۱۹,۰۴۹,۰۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا           $ ۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۵۷۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا               $ ۱,۶۴۳,۵۰۵,۴۲۱

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین                  $ ۵۶,۰۸۱,۱۹۱,۰۶۵

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                     $ ۱۸,۹۳۵,۰۳۸,۴۲۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۲۸۰,۷۰۱,۷۵۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                       $ ۳۵۷,۷۴۶,۸۲۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                        $ ۶۸۰,۲۷۰,۲۸۴

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                  $ ۰.۱۳۳۰۶۳

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                   $ ۰.۳۱۰۷۱۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                      $ ۰.۹۴۳۷۱۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۸۱۳۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو           $ ۰.۲۶۴۸۶۳

بازار معاملاتی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارزهای دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۰,۵۱۶,۱۰۳,۷۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۷,۰۹۴,۰۷۶,۶۹۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل              $ ۲۱,۳۱۹,۰۴۹,۰۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا          $ ۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۵۷۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا              $ ۱,۶۴۳,۵۰۵,۴۲۱

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین              $ ۵۶,۰۸۱,۱۹۱,۰۶۵

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                  $ ۱۸,۹۳۵,۰۳۸,۴۲۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۲۸۰,۷۰۱,۷۵۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                   $ ۳۵۷,۷۴۶,۸۲۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                  $ ۶۸۰,۲۷۰,۲۸۴

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                 $ ۰.۱۳۳۰۶۳

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                  $ ۰.۳۱۰۷۱۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                    $ ۰.۹۴۳۷۱۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۸۱۳۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو         $ ۰.۲۶۴۸۶۳

بازار معاملاتی

قبلی ۱۰
بعدی ۱۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارحجم ۲۴ ساعتتغییرات ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۶.۹۰%
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۷.۴۲%
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۰.۰۱%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۰.۰۱%
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۴.۶۳%
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۹.۸۲%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۰.۰۱%
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۵.۷۸%
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۶.۲۳%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۴.۰۲%
نمایش همه بازار

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

دانشنامه ارزهای دیجیتال

مطالب بیشتر

چرا علی بابا اکس؟

امنیت بالا علی بابا اکس

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر  از برنامه نویسان با سابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می سازد.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
پشتیبانی ویژه علی بابا اکس

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب،  به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
به روز ترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت های کوین مارکت کپ،، تریدینگ ویو، به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله های جامع و اخبار روز دنیای رمزارزها دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس