ورود
ثبت‌نام
صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
ورود به بازار
ثبت‌ نام
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس۱۴۰۱/۷/۷ ۱۹:۲۳:۱۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارز دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۷,۸۵۲,۹۶۹,۳۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۹,۰۸۷,۷۶۳,۶۳۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل                $ ۲۳,۰۳۰,۷۹۶,۱۴۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا           $ ۱۱,۵۵۸,۶۴۹,۳۰۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا               $ ۲,۰۷۰,۱۰۰,۵۶۰

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین                  $ ۱۸,۵۲۸,۷۷۸,۴۱۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                     $ ۶,۸۷۰,۸۷۷,۹۹۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۱۸۷,۷۵۸,۸۹۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                       $ ۳۵۲,۲۳۱,۵۱۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                        $ ۱,۰۰۱,۱۴۱,۴۳۸

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                  $ ۰.۱۳۳۵۶۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                   $ ۰.۳۱۰۹۶۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                      $ ۰.۹۲۷۷۵۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۰۱۰۹

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو           $ ۰.۲۶۹۲۱۵

بازار معاملاتی ارز دیجیتال علی بابا اکس

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارزهای دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین           $ ۳۶۷,۸۵۲,۹۶۹,۳۱۲

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم            $ ۱۵۹,۰۸۷,۷۶۳,۶۳۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ریپل              $ ۲۳,۰۳۰,۷۹۶,۱۴۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سولانا          $ ۱۱,۵۵۸,۶۴۹,۳۰۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا              $ ۲,۰۷۰,۱۰۰,۵۶۰

حجم معاملات  ارزهای محبوب

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     بیت کوین              $ ۱۸,۵۲۸,۷۷۸,۴۱۸

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     اتریوم                  $ ۶,۸۷۰,۸۷۷,۹۹۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بیت کوین کش       $ ۱۸۷,۷۵۸,۸۹۰

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    ترون                   $ ۳۵۲,۲۳۱,۵۱۷

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    لونا                  $ ۱,۰۰۱,۱۴۱,۴۳۸

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     وونتورک                 $ ۰.۱۳۳۵۶۱

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس     پلی دپ                  $ ۰.۳۱۰۹۶۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سکرت                    $ ۰.۹۲۷۷۵۴

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    آکالا توکن                $ ۰.۱۸۰۱۰۹

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    بی اس دابلیو         $ ۰.۲۶۹۲۱۵

بازار معاملاتی

قبلی ۱۰
بعدی ۱۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارحجم ۲۴ ساعتتغییرات ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱BTC$ ۱۹,۱۹۲.۱۵ ۶۳۷,۳۷۱,۳۷۷$ ۳۶۷.۸۵ B$ ۱۸.۵۳ B۰.۵۷%
۲ETH$ ۱,۲۹۷.۴۲ ۴۳,۰۸۷,۲۹۳$ ۱۵۹.۰۹ B$ ۶.۸۷ B۲.۱۱%
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۱$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۷ B۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۳$ ۴۷.۲۷ B$ ۳.۰۱ B۰.۰۱%
۵BNB$ ۲۸۲.۷۰ ۹,۳۸۸,۵۱۵$ ۴۵.۶۱ B$ ۶۰۸.۵۳ M۰.۱۵%
۶XRP$ ۰.۴۶۱۵۳۳ ۱۵,۳۲۸$ ۲۳.۰۳ B$ ۱.۶۱ B۲.۴۶%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۲$ ۲۱.۰۴ B$ ۴.۶۰ B۰.۰۱%
۸ADA$ ۰.۴۲۴۴۳۸ ۱۴,۰۹۶$ ۱۴.۵۴ B$ ۳۵۴.۲۹ M۱.۹۳%
۹SOL$ ۳۲.۵۳ ۱,۰۸۰,۴۴۰$ ۱۱.۵۶ B$ ۴۹۳.۸۸ M۱.۴۸%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۸۹۳ ۱,۹۸۹$ ۷.۹۵ B$ ۲۲۲.۲۵ M۲.۸۵%
نمایش همه بازار

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

خدمات ویژه صرافی علی بابا

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

دانشنامه ارزهای دیجیتال

مطالب بیشتر

چرا علی بابا اکس؟

امنیت بالا علی بابا اکس

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر  از برنامه نویسان با سابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می سازد.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
پشتیبانی ویژه علی بابا اکس

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب،  به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
به روز ترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت های کوین مارکت کپ،، تریدینگ ویو، به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله های جامع و اخبار روز دنیای رمزارزها دیجیتال

بازار معاملاتی صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس