حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایت
۲USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت
۳BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت
۴EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایت
۵USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۰.۱۱" برابر "$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%۹.۸۲ B USTCبی نهایت
۶TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت
۷LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK
۸CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE
۹FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت
۱۰BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH
۱۱AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE
۱۲SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND
۱۳ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC
۱۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM
۱۵LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC
۱۶XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP
۱۷APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE
۱۸USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت
۱۹ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO
۲۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایت
۲۱ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت
۲۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC
۲۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت
۲۴SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت
۲۵MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR
۲۶NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR
۲۷RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE
۲۸UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI
۲۹VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET
۳۰SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت
۳۱ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC
۳۲MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC
۳۳XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت
۳۴AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX
۳۵AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS
۳۶ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA
۳۷DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت
۳۸HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT
۳۹KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایت
۴۰DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایت
۴۱HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR
۴۲GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT
۴۳THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA
۴۴EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD
۴۵ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت
۴۶MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA
۴۷XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت
۴۸FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایت
۴۹BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۰۰" برابر "$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%۰.۰۰ FITبی نهایت

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایت
۲USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت
۳BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت
۴EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایت
۵USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۰.۱۱" برابر "$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%۹.۸۲ B USTCبی نهایت
۶TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت
۷LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK
۸CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE
۹FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت
۱۰BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH
۱۱AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE
۱۲SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND
۱۳ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC
۱۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM
۱۵LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC
۱۶XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP
۱۷APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE
۱۸USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت
۱۹ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO
۲۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایت
۲۱ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت
۲۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC
۲۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت
۲۴SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت
۲۵MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR
۲۶NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR
۲۷RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE
۲۸UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI
۲۹VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET
۳۰SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت
۳۱ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC
۳۲MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC
۳۳XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت
۳۴AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX
۳۵AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS
۳۶ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA
۳۷DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت
۳۸HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT
۳۹KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایت
۴۰DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایت
۴۱HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR
۴۲GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT
۴۳THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA
۴۴EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD
۴۵ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت
۴۶MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA
۴۷XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت
۴۸FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایت
۴۹BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۰۰" برابر "$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%۰.۰۰ FITبی نهایت