مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس علی بابا اکس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس

مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس

مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "

مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس

مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "