تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پولکادات (DOT)


تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پولکادات (DOT) بدون شک همان چیزی است که تریدر ها و افرادی که مشغول به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال هستند به آن نیاز دارند تا با استفاده از تحلیل اندیکاتور هایی که ابزار های حرفه ای تریدینگ ویو ارائه می دهد، تحلیل دقیقی از ارزهای دیجیتال داشته باشند در اختیارنیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی دارند که بتوانند بازار ارزها را پیشبینی کنند. ابزار های مختلف اطلاعاتی از جمله حجم بازار، قیمت، تاریخچه قیمت، حجم معاملات و خرید و فروش لحظه ای را ارائه می دهند.

نرخ لحظه ای رمز ارز پولکادات: ۲۰۶,۰۵۶.۵۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی پولکادات: ۶,۱۰۷,۶۵۰,۶۳۴,۰۶۴ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی پولکادات: ۲۳۱,۲۵۱,۶۵۸,۷۳۶,۰۴۴ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی پولکادات: کاهشی

خرید رمز ارز مجازی پولکادات (DOT) در بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال

ما در این قسمت سعی داریم با نمایش قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی پولکادات و دیگر اطلاعات مربوط به شما کمک کنیم تا با خرید ارز دیجیتال بیت کوین کش DOT و فروش به موقع آن، سود دوچندان به دست آورید.

پولکادات با نماد اختصاری (DOT) یک ارز دیجیتال است که ترید ارز دیجیتال (DOT) با مارکت کپ حدود $ ۶,۹۶۳,۳۱۴,۰۲۴ میلیون دلار انجام می شود، این رمز ارز رتبه ۱۱ بازار را به خود اختصاص داده است. مقدار سهمی که رمز ارز مجازی پولکادات از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱,۱۲۲,۲۷۲,۷۹۳ DOT می باشد. با محسابه نرخ لحظه ای تتر $ ۱.۰۰، هر واحد از کریپتو کارنسی (DOT) به قیمت $ ۶.۲۰ معامله می شود. ترید ارز دیجیتال (DOT) با حجم مبادلات روزانه به مقدار $ ۱۸۳,۹۰۹,۹۸۶ می باشد. وضعیت رمز ارز پولکادات (DOT) معادل -۱.۳۳% و تغییرات قیمت ارز در ۲۴ ساعت اخیر به صورت کاهشی بوده است. برای اطلاعات بیشتر از تمامی ارزهای دیجیتال به صفحه کوین مارکت کپ مراجعه کنید.


تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پولکادات (DOT) بدون شک همان چیزی است که تریدر ها و افرادی که مشغول به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال هستند به آن نیاز دارند تا با استفاده از تحلیل اندیکاتور هایی که ابزار های حرفه ای تریدینگ ویو ارائه می دهد، تحلیل دقیقی از ارزهای دیجیتال داشته باشند در اختیارنیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی دارند که بتوانند بازار ارزها را پیشبینی کنند. ابزار های مختلف اطلاعاتی از جمله حجم بازار، قیمت، تاریخچه قیمت، حجم معاملات و خرید و فروش لحظه ای را ارائه می دهند.

نرخ لحظه ای رمز ارز پولکادات: ۲۰۶,۰۵۶.۵۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی پولکادات: ۶,۱۰۷,۶۵۰,۶۳۴,۰۶۴ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی پولکادات: ۲۳۱,۲۵۱,۶۵۸,۷۳۶,۰۴۴ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی پولکادات: کاهشی

خرید رمز ارز مجازی پولکادات (DOT) در بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال

ما در این قسمت سعی داریم با نمایش قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی پولکادات و دیگر اطلاعات مربوط به شما کمک کنیم تا با خرید ارز دیجیتال بیت کوین کش DOT و فروش به موقع آن، سود دوچندان به دست آورید.

پولکادات با نماد اختصاری (DOT) یک ارز دیجیتال است که ترید ارز دیجیتال (DOT) با مارکت کپ حدود $ ۶,۹۶۳,۳۱۴,۰۲۴ میلیون دلار انجام می شود، این رمز ارز رتبه ۱۱ بازار را به خود اختصاص داده است. مقدار سهمی که رمز ارز مجازی پولکادات از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱,۱۲۲,۲۷۲,۷۹۳ DOT می باشد. با محسابه نرخ لحظه ای تتر $ ۱.۰۰، هر واحد از کریپتو کارنسی (DOT) به قیمت $ ۶.۲۰ معامله می شود. ترید ارز دیجیتال (DOT) با حجم مبادلات روزانه به مقدار $ ۱۸۳,۹۰۹,۹۸۶ می باشد. وضعیت رمز ارز پولکادات (DOT) معادل -۱.۳۳% و تغییرات قیمت ارز در ۲۴ ساعت اخیر به صورت کاهشی بوده است. برای اطلاعات بیشتر از تمامی ارزهای دیجیتال به صفحه کوین مارکت کپ مراجعه کنید.


تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پولکادات (DOT) بدون شک همان چیزی است که تریدر ها و افرادی که مشغول به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال هستند به آن نیاز دارند تا با استفاده از تحلیل اندیکاتور هایی که ابزار های حرفه ای تریدینگ ویو ارائه می دهد، تحلیل دقیقی از ارزهای دیجیتال داشته باشند در اختیارنیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی دارند که بتوانند بازار ارزها را پیشبینی کنند. ابزار های مختلف اطلاعاتی از جمله حجم بازار، قیمت، تاریخچه قیمت، حجم معاملات و خرید و فروش لحظه ای را ارائه می دهند.

نرخ لحظه ای رمز ارز پولکادات: ۲۰۶,۰۵۶.۵۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی پولکادات: ۶,۱۰۷,۶۵۰,۶۳۴,۰۶۴ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی پولکادات: ۲۳۱,۲۵۱,۶۵۸,۷۳۶,۰۴۴ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی پولکادات: کاهشی

خرید رمز ارز مجازی پولکادات (DOT) در بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال

ما در این قسمت سعی داریم با نمایش قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی پولکادات و دیگر اطلاعات مربوط به شما کمک کنیم تا با خرید ارز دیجیتال بیت کوین کش DOT و فروش به موقع آن، سود دوچندان به دست آورید.

پولکادات با نماد اختصاری (DOT) یک ارز دیجیتال است که ترید ارز دیجیتال (DOT) با مارکت کپ حدود $ ۶,۹۶۳,۳۱۴,۰۲۴ میلیون دلار انجام می شود، این رمز ارز رتبه ۱۱ بازار را به خود اختصاص داده است. مقدار سهمی که رمز ارز مجازی پولکادات از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱,۱۲۲,۲۷۲,۷۹۳ DOT می باشد. با محسابه نرخ لحظه ای تتر $ ۱.۰۰، هر واحد از کریپتو کارنسی (DOT) به قیمت $ ۶.۲۰ معامله می شود. ترید ارز دیجیتال (DOT) با حجم مبادلات روزانه به مقدار $ ۱۸۳,۹۰۹,۹۸۶ می باشد. وضعیت رمز ارز پولکادات (DOT) معادل -۱.۳۳% و تغییرات قیمت ارز در ۲۴ ساعت اخیر به صورت کاهشی بوده است. برای اطلاعات بیشتر از تمامی ارزهای دیجیتال به صفحه کوین مارکت کپ مراجعه کنید.