تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE)

تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE)

منو تحلیل تکنیکال حرفه ای ارزها

بیت کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت کوین

دوج کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز دوج کوین

شیبا اینوتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز شیبا اینو

ریپل تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ریپل

یونی سواپ تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز یونی سواپ

پولکادات تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز پولکادات

سوشی سواپتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز سوشی سواپ

کاردانو تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کاردانو

فایل کوینتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز فایل کوین

کوانتوم تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کوانتوم

ماتیک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ماتیک

بیت تورنت تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت تورنت

اتریوم تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز اتریوم

هارمونی تحلیل تکنیکال حرفه ای ارزهارمونی

اتریوم کلاسیک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز اتریوم کلاسیک

ترون تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ترون

آوه تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز آوه

ایاس تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ایاس

بیت کوین کش تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت کوین کش

بایننس کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بایننس کوین

پنکیک سواپ تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز پنکیک سواپ

چیلیز تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز چیلیز

چین لینک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز چین لینک

کامپوند تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کامپوند

لایت کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز لایت کوین

وینک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز وینکتحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز دوج کوین (DOGE) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (DOGE) که معادل $ ۰.۰۵۹۹۵۴ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال دوج کوین را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۷,۹۵۴,۱۱۹,۹۸۲. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (DOGE) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۳۲,۶۷۰,۷۶۴,۳۰۰ DOGE می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال دوج کوین برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز دوج کوین: ۱,۹۹۱.۰۷ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی دوج کوین: ۷,۳۶۳,۱۳۶,۱۴۷,۲۳۸ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی دوج کوین: ۲۶۴,۱۵۶,۳۲۴,۵۸۷,۹۴۰ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی دوج کوین: کاهشیتحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز دوج کوین (DOGE) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (DOGE) که معادل $ ۰.۰۵۹۹۵۴ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال دوج کوین را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۷,۹۵۴,۱۱۹,۹۸۲. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (DOGE) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۳۲,۶۷۰,۷۶۴,۳۰۰ DOGE می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال دوج کوین برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز دوج کوین: ۱,۹۹۱.۰۷ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی دوج کوین: ۷,۳۶۳,۱۳۶,۱۴۷,۲۳۸ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی دوج کوین: ۲۶۴,۱۵۶,۳۲۴,۵۸۷,۹۴۰ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی دوج کوین: کاهشیتحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز دوج کوین (DOGE) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (DOGE) که معادل $ ۰.۰۵۹۹۵۴ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال دوج کوین را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۷,۹۵۴,۱۱۹,۹۸۲. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (DOGE) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۳۲,۶۷۰,۷۶۴,۳۰۰ DOGE می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال دوج کوین برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز دوج کوین: ۱,۹۹۱.۰۷ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی دوج کوین: ۷,۳۶۳,۱۳۶,۱۴۷,۲۳۸ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی دوج کوین: ۲۶۴,۱۵۶,۳۲۴,۵۸۷,۹۴۰ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی دوج کوین: کاهشی