تحلیل تکنیکال سوشی سواپ (SUSHI)

تحلیل تکنیکال سوشی سواپ (SUSHI)

منو تحلیل تکنیکال حرفه ای ارزها

بیت کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت کوین

دوج کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز دوج کوین

شیبا اینوتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز شیبا اینو

ریپل تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ریپل

یونی سواپ تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز یونی سواپ

پولکادات تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز پولکادات

سوشی سواپتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز سوشی سواپ

کاردانو تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کاردانو

فایل کوینتحلیل تکنیکال حرفه ای ارز فایل کوین

کوانتوم تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کوانتوم

ماتیک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ماتیک

بیت تورنت تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت تورنت

اتریوم تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز اتریوم

هارمونی تحلیل تکنیکال حرفه ای ارزهارمونی

اتریوم کلاسیک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز اتریوم کلاسیک

ترون تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ترون

آوه تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز آوه

ایاس تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز ایاس

بیت کوین کش تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بیت کوین کش

بایننس کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز بایننس کوین

پنکیک سواپ تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز پنکیک سواپ

چیلیز تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز چیلیز

چین لینک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز چین لینک

کامپوند تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز کامپوند

لایت کوین تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز لایت کوین

وینک تحلیل تکنیکال حرفه ای ارز وینکتحلیل تکنیکال سوشی سواپ (SUSHI) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز سوشی سواپ (SUSHI) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (SUSHI) که معادل $ ۱.۰۵ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال سوشی سواپ را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۱۳۳,۰۶۱,۴۵۰. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (SUSHI) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۲۷,۲۴۴,۴۴۳ SUSHI می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال سوشی سواپ برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز سوشی سواپ: ۳۴,۷۱۷.۷۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی سوشی سواپ: ۱,۰۱۳,۰۱۲,۶۳۱,۱۸۰ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی سوشی سواپ: ۴,۴۱۷,۶۴۰,۱۳۸,۶۷۲ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی سوشی سواپ: کاهشیتحلیل تکنیکال سوشی سواپ (SUSHI) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز سوشی سواپ (SUSHI) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (SUSHI) که معادل $ ۱.۰۵ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال سوشی سواپ را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۱۳۳,۰۶۱,۴۵۰. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (SUSHI) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۲۷,۲۴۴,۴۴۳ SUSHI می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال سوشی سواپ برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز سوشی سواپ: ۳۴,۷۱۷.۷۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی سوشی سواپ: ۱,۰۱۳,۰۱۲,۶۳۱,۱۸۰ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی سوشی سواپ: ۴,۴۱۷,۶۴۰,۱۳۸,۶۷۲ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی سوشی سواپ: کاهشیتحلیل تکنیکال سوشی سواپ (SUSHI) با ارائه اندیکاتور حرفه ای از سایت تریدینگ ویو اطلاعات جامعی درباه رمز ارز سوشی سواپ (SUSHI) را در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات شامل قسمت های مختلف می شود. برای مثال، قیمت لحظه ای کریپتو کارنسی (SUSHI) که معادل $ ۱.۰۵ است، علاوه بر آن مارکت کپ ارز دیجیتال سوشی سواپ را نیز در اختیار دارید که برابر است با $ ۱۳۳,۰۶۱,۴۵۰. در بازار ارز دیجیتال، این رمز ارز رتبه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است. در فروش ارز (SUSHI) مقدار سهمی که از کل بازار در اختیار دارد معادل ۱۲۷,۲۴۴,۴۴۳ SUSHI می باشد. با تحلیل اندیکاتور این ارز میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته آن که به صورت کاهشی بوده است را بسنجید، تا خرید ارز دیجیتال سوشی سواپ برای شما سودمند باشد.

نرخ لحظه ای رمز ارز سوشی سواپ: ۳۴,۷۱۷.۷۵ تومان
حجم مبادلات روزانه ارز دیجیتالی سوشی سواپ: ۱,۰۱۳,۰۱۲,۶۳۱,۱۸۰ تومان
مارکت کپ کریپتو کارنسی سوشی سواپ: ۴,۴۱۷,۶۴۰,۱۳۸,۶۷۲ تومان
وضعیت لحظه ای ترید ارز مجازی سوشی سواپ: کاهشی